Guest has not set their biography yet
JULI
08

Overname Froger Vastgoed d.m.v. Management Buy Out

Overname Froger Vastgoed d.m.v. Management Buy Out
Beste relatie, Wij willen u graag mededelen dat Michel en Danielle Froger hun bedrijf Froger Vastgoed d.m.v. een Management Buy Out hebben overgedragen aan Ruud Herz. Na een kleine 15 jaar met veel plezier en toewijding dit bedrijf te hebben gerund zal Ruud Herz in Michel Froger zijn voetsporen treden. Ruud Herz is de afgelopen twaalf jaar al nauw ...
Lees Meer
  2526 Hits
2526 Hits
SEPT
16

Lid examencommissie leergang Conditiemeting (NEN 2767) / BOEI NVDO

Lid examencommissie leergang Conditiemeting (NEN 2767) / BOEI NVDO

Michel Froger van Froger Vastgoed is net als in 2014 weer toegetreden tot de examencommissie bij de NVDO voor de leergang Conditiemeting (NEN 2767) / BOEI. De leergang start 6 oktober 2015 en de diplomauitreiking staat voor 5 februari 2016 gepland.

Deze leergang gaat over de standaardmethodiek voor doelmatig beheer en onderhoud van gebouwen, gebouwinstallaties en/of infrastructurele werken in de praktijk. Conditiemeting is een persoonsonafhankelijke opname- en registratiemethodiek. Het maakt niet uit wie inspecteert. Als de methode goed wordt toegepast, zijn de uitkomsten bij alle inspecteurs gelijk! Of, zoals gedefinieerd in de norm NEN 2767; “Conditiemeting is een op gebrekenopname gebaseerde objectieve methodiek voor de bepaling van de conditie van bouw- en installatiedelen”.

Bij deze leergang worden onderstaande onderwerpen in de theorielessen uitgelegd en de toepassing daarvan, wordt tijdens de praktijkdagen gedemonstreerd.

Uitgangspunten NEN 2767:1 en de toepassing ervan in NEN 2767:2;Het belang van objectiviteit;Brandveiligheid volgens BOEI: Met deze brandscan wordt de brandveiligheid getoetst aan het Bouwbesluit;Eenduidige registratie en rapportage: gebrekenlijsten;Meerjarenplanning op basis van Conditiemeting;Energiescan: aanvullende aspecten die nodig zijn om een EPA-U berekening te maken en de maatregelen die in het onderhoudsplan kunnen worden opgenomen om tot een beter energielabel voor het gebouw te komen;Kwaliteitsverbetering van onderhoudsinspecties;Controle op planning en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Voor meer informatie over de leergang Conditiemeting / BOEI zie http://www.nvdo.nl/leergang-conditiemeting-nen2767/

  3101 Hits
3101 Hits
SEPT
07

Opdracht betontechnisch onderzoek 60 meter hoge schoorsteen energiecentrum Vrije Universiteit Amsterdam

Opdracht betontechnisch onderzoek 60 meter hoge schoorsteen energiecentrum Vrije Universiteit Amsterdam

Froger Vastgoed heeft van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) opdracht ontvangen om een betontechnisch onderzoek uit te voeren naar de huidige technische staat van de circa 60 meter hoge betonnen schoorsteen van het energiecentrum. Het energiecentrum dient om afval van de VU te verbranden, waarbij de vrijgekomen energie wordt gebruikt als verwarming van de VU en het VUMC. De eerste bouwfase van het energiecentrum dateert uit 1967, waarna er in de jaren 70 en 1990 nog uitbreidingen hebben plaatsgevonden.

Het betontechnisch onderzoek, waarbij we vanuit een bakje met een kraan zullen gaan inspecteren, zal in de eerste fase bestaan uit het bepalen van de mogelijke carbonatatie-aantastingen, de huidige betondekking op de wapening, de drukvastheid van het beton en verder het visueel controleren op uiterlijke defecten zoals binddraadcorrosie en grindnesten.

In een eventuele tweede fase zal onder meer bepaald worden waar eventueel gericht boorkernen dienen te worden genomen voor een nader laboratoriumonderzoek op de aanwezigheid van chlorides. Verder zal er afhankelijk van het veldwerk met de betonhamer bij twijfel ook nog een laboratoriumtest op de drukvastheid worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Michel Froger via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  3480 Hits
3480 Hits
SEPT
01

Conditiemeting NEN 2767 / MJOP 35 gebouwen Prinsenstichting

Conditiemeting NEN 2767 / MJOP 35 gebouwen Prinsenstichting
Froger Vastgoed heeft opdracht gekregen van de Prinsenstichting om in totaal 35 gebouwen (wonen, dagbesteding, behandeling en kantoren) te inspecteren voor de meerjarenonderhoudsbegroting. Het gaat hierbij om 0-inspecties waarbij de Conditiemeting volgens de NEN 2767 wordt toegepast. De gegevens worden vervolgens verwerkt in de multifunctionele inspectiesoftware van Keur-IT (www.keur.it)

De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in Purmerend, Zaanstad en Schagen.

De Prinsenstichting ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zaanstreek-Waterland. Met ongeveer duizend medewerkers en ruim driehonderdveertig vrijwilligers helpen zij cliënten om zoveel mogelijk hun eigen leven te leiden. Voor sommigen betekent dit dat zij bij ons wonen. De woningen liggen verspreid door de regio, maar altijd midden in de samenleving. Anderen wonen nog thuis, of op zichzelf en worden hierbij in meer of mindere mate ondersteund door begeleiders van de Prinsenstichting. Daarnaast kunnen de mensen bij ons terecht voor weekend- en vakantieopvang, kortdurend verblijf en crisisinterventie. Natuurlijk hoort bij een gewoon leven ook werken, leren, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Bij de Prinsenstichting bieden zij dat in eigen beheer, of in samenwerking met bedrijven in de regio aan.

 

  3420 Hits
3420 Hits
APR
15

Opdracht Froger Vastgoed bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding restauratie Raadhuis De Paauw

Opdracht Froger Vastgoed bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding restauratie Raadhuis De Paauw

Froger Vastgoed heeft een belangrijke aanbesteding, die vanuit de gemeente Wassenaar is uitgeschreven gewonnen. Het doel van het aanbesteden van de bouwvoorbereiding- en bouwbegeleidingsdiensten is om kennis en expertise ten aanzien van projectmanagement, het borgen van de erfgoed status en communicatie rondom de restauratie efficiënt en effectief te laten verlopen.

Raadhuis De Paauw kent een lange geschiedenis. Het eerste woonhuis op de huidige plaats werd in de 16e eeuw gebouwd. In de 18e eeuw is het toenmalige woonhuis Te Pau afgebroken, en in de plaats is een voor die tijd modern landhuis gebouwd. Lange tijd heeft Prins Frederik, tweede zoon van koning Willem I, het bewoond. In 1924 is gemeente Wassenaar eigenaar geworden van het huis en de omliggende terreinen. Vanaf dat moment is het in gebruik genomen als raadhuis.

Het Raadhuis De Paauw heeft momenteel voornamelijk een bestuurlijke functie. Het college van burgemeester en wethouders is er gehuisvest. Ook alle activiteiten van de raad vinden plaats in De Paauw. Daarnaast is de accommodatie een gewilde trouwlocatie. Genoemde functies zullen ook tijdens de uitvoering van de restauratie plaats blijven vinden in het raadhuis. Dit vraagt een bijzondere aanpak en oog voor planning en communicatie.

In 2013 is er nader onderzoek gedaan naar de huidige technische staat van het gebouw. Dit heeft geleid tot een rapportage waarin de noodzakelijk geachte werkzaamheden worden voorgesteld om Raadhuis De Paauw weer in een goede onderhoudstoestand te brengen. De werkzaamheden richten zich in eerste instantie op het exterieur en enkele interieurbouwdelen waaronder de geornamenteerde plafonds. Buiten dit noodzakelijke onderhoud wordt er ook aandacht besteed aan enkele duurzaamheidsmaatregelen.

  3181 Hits
3181 Hits

Nieuwsarchief

januari
februari
maart
april
mei
juni
augustus
september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
oktober
november
december
januari
februari
maart
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december