Froger Vastgoed BV

Het laatste nieuws van Froger Vastgoed
JULI
08

Overname Froger Vastgoed d.m.v. Management Buy Out

Overname Froger Vastgoed d.m.v. Management Buy Out
Beste relatie, Wij willen u graag mededelen dat Michel en Danielle Froger hun bedrijf Froger Vastgoed d.m.v. een Management Buy Out hebben overgedragen aan Ruud Herz. Na een kleine 15 jaar met veel plezier en toewijding dit bedrijf te hebben gerund zal Ruud Herz in Michel Froger zijn voetsporen treden. Ruud Herz is de afgelopen twaalf jaar al nauw ...
Lees Meer
  4769 Hits
4769 Hits
SEPT
16

Lid examencommissie leergang Conditiemeting (NEN 2767) / BOEI NVDO

Lid examencommissie leergang Conditiemeting (NEN 2767) / BOEI NVDO

Michel Froger van Froger Vastgoed is net als in 2014 weer toegetreden tot de examencommissie bij de NVDO voor de leergang Conditiemeting (NEN 2767) / BOEI. De leergang start 6 oktober 2015 en de diplomauitreiking staat voor 5 februari 2016 gepland.

Deze leergang gaat over de standaardmethodiek voor doelmatig beheer en onderhoud van gebouwen, gebouwinstallaties en/of infrastructurele werken in de praktijk. Conditiemeting is een persoonsonafhankelijke opname- en registratiemethodiek. Het maakt niet uit wie inspecteert. Als de methode goed wordt toegepast, zijn de uitkomsten bij alle inspecteurs gelijk! Of, zoals gedefinieerd in de norm NEN 2767; “Conditiemeting is een op gebrekenopname gebaseerde objectieve methodiek voor de bepaling van de conditie van bouw- en installatiedelen”.

Bij deze leergang worden onderstaande onderwerpen in de theorielessen uitgelegd en de toepassing daarvan, wordt tijdens de praktijkdagen gedemonstreerd.

Uitgangspunten NEN 2767:1 en de toepassing ervan in NEN 2767:2;Het belang van objectiviteit;Brandveiligheid volgens BOEI: Met deze brandscan wordt de brandveiligheid getoetst aan het Bouwbesluit;Eenduidige registratie en rapportage: gebrekenlijsten;Meerjarenplanning op basis van Conditiemeting;Energiescan: aanvullende aspecten die nodig zijn om een EPA-U berekening te maken en de maatregelen die in het onderhoudsplan kunnen worden opgenomen om tot een beter energielabel voor het gebouw te komen;Kwaliteitsverbetering van onderhoudsinspecties;Controle op planning en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Voor meer informatie over de leergang Conditiemeting / BOEI zie http://www.nvdo.nl/leergang-conditiemeting-nen2767/

  5962 Hits
5962 Hits
SEPT
07

Opdracht betontechnisch onderzoek 60 meter hoge schoorsteen energiecentrum Vrije Universiteit Amsterdam

Opdracht betontechnisch onderzoek 60 meter hoge schoorsteen energiecentrum Vrije Universiteit Amsterdam

Froger Vastgoed heeft van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) opdracht ontvangen om een betontechnisch onderzoek uit te voeren naar de huidige technische staat van de circa 60 meter hoge betonnen schoorsteen van het energiecentrum. Het energiecentrum dient om afval van de VU te verbranden, waarbij de vrijgekomen energie wordt gebruikt als verwarming van de VU en het VUMC. De eerste bouwfase van het energiecentrum dateert uit 1967, waarna er in de jaren 70 en 1990 nog uitbreidingen hebben plaatsgevonden.

Het betontechnisch onderzoek, waarbij we vanuit een bakje met een kraan zullen gaan inspecteren, zal in de eerste fase bestaan uit het bepalen van de mogelijke carbonatatie-aantastingen, de huidige betondekking op de wapening, de drukvastheid van het beton en verder het visueel controleren op uiterlijke defecten zoals binddraadcorrosie en grindnesten.

In een eventuele tweede fase zal onder meer bepaald worden waar eventueel gericht boorkernen dienen te worden genomen voor een nader laboratoriumonderzoek op de aanwezigheid van chlorides. Verder zal er afhankelijk van het veldwerk met de betonhamer bij twijfel ook nog een laboratoriumtest op de drukvastheid worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Michel Froger via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  6429 Hits
6429 Hits
SEPT
03

Onderzoek energieconcepten en Total Costs of Ownership (TCO) Woonstad Rotterdam

Onderzoek energieconcepten en Total Costs of Ownership (TCO) Woonstad Rotterdam

DPA Cauberg-Huygen en Froger Vastgoed hebben van Woonstad Rotterdam opdracht ontvangen om voor twee flatgebouwen een onderzoek te verrichten naar geschikte energieconcepten en de Total Costs of Ownership (TCO) hiervan. In 2014 is dit al eerder naar alle tevredenheid uitgevoerd voor acht andere flatgebouwen van Woonstad Rotterdam.

Om te komen tot de juiste energieconcepten die geschikt zijn voor deze flatgebouwen worden verschillende fases doorlopen:

In de eerste fase van het onderzoek worden de flatgebouwen geïnspecteerd om de huidige technische staat (uitvoeringsinspectie inclusief Conditiemeting volgens NEN 2767) vast te stellen én op basis daarvan geschikt geachte maatregelen te kunnen bepalenIn de tweede fase van het onderzoek worden voor verschillende pakketten van maatregelen de energiescores (EPA-W labels) berekend om vast te stellen of en op welke wijze de gewenste doelstellingen kunnen worden gehaald

Op basis van de resultaten uit de eerste twee fases worden de geschikt geachte energiepakketten samengesteld en verder geoptimaliseerd, waarna de TCO en investeringskosten worden bepaald.

Op basis van het door DPA Cauberg-Huygen en Froger Vastgoed uit te voeren onderzoek naar de geschikte energieconcepten, investeringskosten en TCO kan Woonstad Rotterdam een keuze maken over het in hun ogen meest geschikte energieconcept voor de twee flatgebouwen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Michel Froger (Froger Vastgoed) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Eelco Smeele (DPA Cauberg-Huygen) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  5589 Hits
5589 Hits
SEPT
01

Conditiemeting NEN 2767 / MJOP 35 gebouwen Prinsenstichting

Conditiemeting NEN 2767 / MJOP 35 gebouwen Prinsenstichting
Froger Vastgoed heeft opdracht gekregen van de Prinsenstichting om in totaal 35 gebouwen (wonen, dagbesteding, behandeling en kantoren) te inspecteren voor de meerjarenonderhoudsbegroting. Het gaat hierbij om 0-inspecties waarbij de Conditiemeting volgens de NEN 2767 wordt toegepast. De gegevens worden vervolgens verwerkt in de multifunctionele inspectiesoftware van Keur-IT (www.keur.it)

De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in Purmerend, Zaanstad en Schagen.

De Prinsenstichting ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zaanstreek-Waterland. Met ongeveer duizend medewerkers en ruim driehonderdveertig vrijwilligers helpen zij cliënten om zoveel mogelijk hun eigen leven te leiden. Voor sommigen betekent dit dat zij bij ons wonen. De woningen liggen verspreid door de regio, maar altijd midden in de samenleving. Anderen wonen nog thuis, of op zichzelf en worden hierbij in meer of mindere mate ondersteund door begeleiders van de Prinsenstichting. Daarnaast kunnen de mensen bij ons terecht voor weekend- en vakantieopvang, kortdurend verblijf en crisisinterventie. Natuurlijk hoort bij een gewoon leven ook werken, leren, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Bij de Prinsenstichting bieden zij dat in eigen beheer, of in samenwerking met bedrijven in de regio aan.

 

  6312 Hits
6312 Hits
APR
15

Opdracht Froger Vastgoed bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding restauratie Raadhuis De Paauw

Opdracht Froger Vastgoed bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding restauratie Raadhuis De Paauw

Froger Vastgoed heeft een belangrijke aanbesteding, die vanuit de gemeente Wassenaar is uitgeschreven gewonnen. Het doel van het aanbesteden van de bouwvoorbereiding- en bouwbegeleidingsdiensten is om kennis en expertise ten aanzien van projectmanagement, het borgen van de erfgoed status en communicatie rondom de restauratie efficiënt en effectief te laten verlopen.

Raadhuis De Paauw kent een lange geschiedenis. Het eerste woonhuis op de huidige plaats werd in de 16e eeuw gebouwd. In de 18e eeuw is het toenmalige woonhuis Te Pau afgebroken, en in de plaats is een voor die tijd modern landhuis gebouwd. Lange tijd heeft Prins Frederik, tweede zoon van koning Willem I, het bewoond. In 1924 is gemeente Wassenaar eigenaar geworden van het huis en de omliggende terreinen. Vanaf dat moment is het in gebruik genomen als raadhuis.

Het Raadhuis De Paauw heeft momenteel voornamelijk een bestuurlijke functie. Het college van burgemeester en wethouders is er gehuisvest. Ook alle activiteiten van de raad vinden plaats in De Paauw. Daarnaast is de accommodatie een gewilde trouwlocatie. Genoemde functies zullen ook tijdens de uitvoering van de restauratie plaats blijven vinden in het raadhuis. Dit vraagt een bijzondere aanpak en oog voor planning en communicatie.

In 2013 is er nader onderzoek gedaan naar de huidige technische staat van het gebouw. Dit heeft geleid tot een rapportage waarin de noodzakelijk geachte werkzaamheden worden voorgesteld om Raadhuis De Paauw weer in een goede onderhoudstoestand te brengen. De werkzaamheden richten zich in eerste instantie op het exterieur en enkele interieurbouwdelen waaronder de geornamenteerde plafonds. Buiten dit noodzakelijke onderhoud wordt er ook aandacht besteed aan enkele duurzaamheidsmaatregelen.

  5900 Hits
5900 Hits

Nieuwsarchief

januari
februari
maart
april
mei
juni
augustus
september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
oktober
november
december
januari
februari
maart
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december